Skip to main content

DigitalBar Oslo

Mesh Youngstorget Møllergata 6, Oslo

About DigitalBar samler digitale hoder til en uformell kveld to ganger i året i Oslo for foredrag, utveksling av erfaringer, nettverksbygging og øl. DigitalBar er usponset, gratis og uavhengig. Additional...

Digitalbar

Mesh Youngstorget, Møllergata 6, 0179 Oslo Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo

Tema: Unicorns, venture kapital, krypto og NFTer. Vi får tre spennende gjester på scenen, og en av dem er Aleksander Leonard Larsen. Aleksander er Co-founder og COO i selskapet Sky...