Skip to main content

DigitalBar Oslo

Mesh Youngstorget Møllergata 6, Oslo, Norway

About DigitalBar samler digitale hoder til en uformell kveld to ganger i året i Oslo for foredrag, utveksling av erfaringer, nettverksbygging og øl. DigitalBar er usponset, gratis og uavhengig. Additional...

Digitalbar

Mesh Youngstorget, Møllergata 6, 0179 Oslo Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo, Norway

Tema: Unicorns, venture kapital, krypto og NFTer. Vi får tre spennende gjester på scenen, og en av dem er Aleksander Leonard Larsen. Aleksander er Co-founder og COO i selskapet Sky...

Digital Bar

Mesh Youngstorget, Møllergata 6, 0179 Oslo Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo, Norway

For the 21st time, DigitalBar brings together exciting people for the exchange of experiences, mingling, networking and beer. Together we are building the new digital Norway. Along the way, there...