Elsket og hatet. Hvordan skal vi regulere elsparkesyklene?

Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Møllergata 8, 0179 Oslo, Norway

Da elsparkesyklene inntok Oslo for noen år tilbake, skapte de både stor begeistring og stor misnøye. De siste årene har antallet elsparkesykler i Oslo mangedoblet seg, antall personer som bruker...