Skip to main content

Hele Norge øver – En nasjonal cyberberedskapsøvelse

Main Stage, Digs Krambugata 2, Trondheim

Digitaliseringen har gjort norske bedrifter sårbare for cyberangrep, men det er en manglende bevissthet knyttet til digital sikkerhet i norsk næringsliv. Vi øver rett og slett alt for lite! Om...