Skip to main content

Smart Mobility Hackaton

STARTUPLAB Gaustadalleen 21, Oslo

Vil du hjelpe oss å løse Norges transport- og mobilitetsutfordringer?