Skip to main content

Vi sparket sjefen på fredag!

Mesh Youngstorget, Møllergata 6, 0179 Oslo Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo

CoWork inviterer til frokostseminar hvor du kan lære mer om hvordan vi har skapt en bedrift med selvledelse og tillit som kjerneverdi.